Početna strana | Mapa sajta | Kontakt | Studentski servisi | Webmail English

Fakultet organizacionih nauka

Početna strana > Osnovne akademske studije > Web stranice predmeta

Web stranice predmeta

Spisak predmeta

Analiza podataka

http://statlab.fon.rs/

[vrh strane]

Baze podataka

http://pisbp.fon.rs/

[vrh strane]

Diskretne matematičke strukture

http://math.fon.rs/

[vrh strane]

Distribuirani informacioni sistemi

http://mmklab.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Ekološki menadžment

Materijal za drugi kolokvijum [pdf]

[vrh strane]

Ekonometrijske metode

http://statlab.fon.rs/

[vrh strane]

Ekonomija

http://ekonomija.fon.rs/

[vrh strane]

Ekspertni sistemi

[vrh strane]

Ekspertni sistemi

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Elektronsko poslovanje

http://www.elab.rs/elektronsko-poslovanje/

[vrh strane]

Engleski jezik

http://eng.fon.rs/

[vrh strane]

Francuski jezik

http://francuski.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Finansijska grupacija predmeta

http://finansije.fon.rs/

[vrh strane]

Inteligentni sistemi

http://is.fon.rs

[vrh strane]

Internet inteligentnih uređaja

http://www.elab.rs/internet-inteligentnih-uredjaja/

[vrh strane]

Internet marketing

http://www.elab.rs/internet-marketing/

[vrh strane]

Internet tehnologije

http://www.elab.rs/internet-tehnologije/

[vrh strane]

Konkurentno programiranje

http://www.elab.rs/konkurentno-programiranje/

[vrh strane]

Linearni statistički modeli

http://statlab.fon.rs/

[vrh strane]

Marketing

http://marketing-pr.fon.rs/

[vrh strane]

Matematika 1

http://math.fon.rs/

[vrh strane]

Matematika 2

http://math.fon.rs/

[vrh strane]

Matematika 3

http://math.fon.rs/

[vrh strane]

Menadžersko odlučivanje

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Menadžment

http://www.men.fon.rs/

[vrh strane]

Menadžment inovacija

http://www.inov.fon.rs/

[vrh strane]

Menadzment u obrazovanju

http://www.obuka.fon.rs/

[vrh strane]

Menadžment tehnologije i razvoja

http://ut.fon.rs/

[vrh strane]

Metode optimizacije

http://www.laboi.fon.bg.ac.rs/ http://wap.laboi.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Mobilno poslovanje

http://www.elab.rs/mobilno-poslovanje/

[vrh strane]

Multimedijalni informacioni sistemi

http://mmklab.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi

http://www.elab.rs/multimedijalne-tehnologije-i-internet-u-kulturi/

[vrh strane]

Numerička analiza

http://math.fon.rs/

[vrh strane]

Oblikovanje trening programa i prezentacija

http://www.obuka.fon.rs/

[vrh strane]

Odlučivanje i internet

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Odnosi s javnošću

http://marketing-pr.fon.rs/

[vrh strane]

Operaciona istraživanja

http://www.laboi.fon.bg.ac.rs/ http://wap.laboi.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Organizacija investicija i upravljanje projektima

http://www.men.fon.rs/

[vrh strane]

Osnove informaciono komunikacionih tehnologija

http://oikt.fon.rs/

[vrh strane]

Osnove programiranja

http://silab.fon.rs/

[vrh strane]

Osnovi organizacije

http://organizacija.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Poslovni informacioni sistemi

http://poslis.fon.rs/

[vrh strane]

Poslovno odlučivanje

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Poslovno pravo

http://pravo.fon.rs/
http://myelab.net/

[vrh strane]

Pravni osnovi informacionih sistema

http://pravo.fon.rs/
http://myelab.net/

[vrh strane]

Predmeti sa Odseka za upravljanje kvalitetom

http://uk.fon.rs/

[vrh strane]

Pregovaranje i odlučivanje

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Principi programiranja

http://pp.fon.rs

[vrh strane]

Programski jezici i prevodioci

http://www.pjp.fon.rs/

[vrh strane]

Proizvodni sistemi

http://imi.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Projektovanje e-obrazovanja

http://www.elab.rs/projektovanje-e-obrazovanja/

[vrh strane]

Projektovanje informacionih sistema

http://pisbp.fon.rs/

[vrh strane]

Projektovanje organizacije

http://organizacija.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Projektovanje softvera

http://silab.fon.rs/

[vrh strane]

Razvoj i obrazovanje

http://www.obuka.fon.rs/

[vrh strane]

Simulacija i simulacioni jezici

http://www.elab.rs/simulacije-i-simulacioni-jezici/

[vrh strane]

Simulacija u poslovnom odlučivanju

http://sipo.fon.rs/

[vrh strane]

Sistemi za podršku odlučivanja

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Sistem kvaliteta životne sredine

Materijal za drugi kolokvijum [pdf]

[vrh strane]

Sociologija

Režim polaganja ispita iz Sociologije [pdf],
Sociologija Pitanja 2007-08 [pdf],
Sociologija Pitanja 2007-08 Skraćeni Spisak [pdf]

[vrh strane]

Softver otvorenog koda

http://opensource.fon.bg.ac.rs/

[vrh strane]

Statističke prognoze

http://statlab.fon.rs/

[vrh strane]

Strateški menadžment

http://www.men.fon.rs/

[vrh strane]

Strukture podataka

http://strukture.labis.fon.bg.ac.rs

[vrh strane]

Softverski paterni

http://silab.fon.rs/

[vrh strane]

Teorija odlučivanja

http://www.odlucivanje.fon.rs/

[vrh strane]

Teorija sistema

http://www.labsys.fon.rs/

[vrh strane]

Upravljanje i dinamika organizacionih sistema

[vrh strane]

Upravljanje projektima

http://www.men.fon.rs/

[vrh strane]

Upravljanje rizikom u razvoju IS

http://www.elab.rs/upravljanje-rizikom-u-razvoju-is/

[vrh strane]

Upravljački sistemi

http://uprsys.fon.rs/

[vrh strane]

Upravljanje tehnološkim inovacijama

http://www.inov.fon.rs/

[vrh strane]

Uvod u informacione sisiteme

http://uis.fon.rs/

[vrh strane]

Verovatnoća i statistika

http://statlab.fon.rs/

[vrh strane]

Download

Fakultet organizacionih nauka © 2006 Jove Ilića 154, Beograd | 011/3950-800