Početna strana | Mapa sajta | Kontakt | Studentski servisi | Webmail English

Fakultet organizacionih nauka

Početna strana > Osnovne akademske studije > Studije na engleskom jeziku 

Studije na engleskom jeziku
27. novembar 2013

Poslednji termin za potpisivanje ugovora

Poslednji termin za potpisivanje Ugovora o slušanju nastave na engleskom jeziku za školsku 2013/2014. godinu u zimskom semestu, biće u utorak, 03.12.2013. od 15-16h u sali 210a. Prilikom potpisivanja Ugovora, potrebno je doneti potvrdu o uplati naknade u iznosu od 4.000,00 dinara koja pokriva troškove pohađanja nastave na engleskom jeziku za celu školsku godinu. Primer popunjene uplatnice možete videti ovde.

Studenti koji su ugovor već potpisali, mogu svoj primerak ugovora podići do petka 29.11.2013, od 08-16h u kancelariji 404 kod gđe Slavke Krkić.

31. oktobar 2013

Potpisivanje ugovora

Potpisivanje Ugovora o slušanju nastave na engleskom jeziku za školsku 2013/2014. godinu će biti u utorak, 05.11.2013. od 15-17h u sali 105 i u petak, 08.11.2013. od 12-14h u sali 005 kod gđe Slavke Krkić. Prilikom potpisivanja Ugovora, potrebno je doneti potvrdu o uplati naknade u iznosu od 4.000,00 dinara koja pokriva troškove pohađanja nastave na engleskom jeziku za celu školsku godinu. Primer popunjene uplatnice možete videti ovde.

31. oktobar 2013

Nagrađeni studenti u školskoj 2012/2013. godini

Za uspešno pohađanje nastave na engleskom jeziku u školskoj 2012/2013. godini nagrađeni su sledeći studenti:

 1. Milovanović Miloš 26/11, druga godina, studijski program informacioni sistemi i tehnologije,
 2. Đurđević Mihailo 563/11, druga godina, studijski program menadžment i organizacija, modul menadžment
 3. Jovanović Uroš 37/10/M, treća godina, studijski program menadžment i organizacija, modul menadžment

Nagrada je stručna knjiga po izboru na engleskom jeziku, a kriterijumi za izbor najboljih studenata su: redovno prisustvo nastavi na engleskom jeziku, aktivnost na časovima, položeni kolokvijumi i ocene, položen ispit u prvom ispitnom roku nakon održane nastave i konačna ocena.

10. septembar 2013

Nastava na engleskom jeziku u školskoj 2013/2014. godini

U toku školske 2013/2014. godine planira se izvođenje nastave na engleskom jeziku na predmetima:

II godina:
Zimski semestar:

 1. Principi programiranja / Principles of Programming (prof. dr Vladan Devedžić, prof. dr Jelena Jovanović, doc. dr. Zoran Ševarac, doc. dr. Bojan Tomić, Nikola Milikić)
 2. Marketing /  Marketing (prof. dr Vesna Damnjanović, doc. dr Slavica Cicvarić Kostić, Ema Nešković)
 3. Osnove kvaliteta / Fundamentals of Quality (prof. dr Jovan Filipović, Mladen Đurić)

Letnji semestar:

 1. Finansijski menadzment / Financial Management (prof. dr Slađana Benković, Miloš Milosavljević)
 2. Menadžment tehnologije i razvoja / Management of Tehnology and Development (prof. dr Maja Levi Jakšić, doc. dr Sanja Marinković)

III godina:
Zimski semestar:

 1. Odnosi s javnošću / Public Relations (doc. dr Tamara Vlastelica-Bakić, doc. dr Slavica Cicvarić Kostić, Branka Novčić)

Letnji semestar:

 1. Sistem kvaliteta  /  Quality System  (prof. dr Jovan Filipović, Mladen Đurić)
 2. Tehnologije upravljanja kvalitetom / Quality Management Technologies (doc. dr Ivana Mijatović, Maja Krsmanović)
 3. Strateški marketing / Strategic Marketing (prof. dr Vesna Damnjanović, prof. dr Radmila Janičić, doc. dr Slavica Cicvarić Kostić, Ema Nešković)

IV godina:
Zimski semestar:

 1. Savremene softverske arhitekture / Modern Software Architectures (prof. dr Vladan Devedžić, prof. dr Dragan Đurić, doc. dr. Zoran Ševarac, doc. dr. Bojan Tomić, Nikola Milikić)
 2. Inteligentni sistemi  /  Intelligent Systems (prof. dr Jelena Jovanović, prof. dr Dragan Đurić, doc. dr. Zoran Ševarac, doc. dr. Bojan Tomić, Nikola Milikić)
 3. Inženjering kvaliteta / Quality Engineering (doc. dr Ivana Mijatović)
 4. Planiranje proizvodnje i usluga / Planning of Production and Servicing (prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelović, Zoran Rakićević)

Letnji semestar:

 1. Softverski proces i evolucija softvera / Software process and evolution of software (prof. dr Vladan Devedžić, prof. dr Dragan Đurić, doc. dr. Zoran Ševarac, doc. dr. Bojan Tomić, Nikola Milikić)
 2. Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima / Service Quality Management (prof. dr Jovan Filipović, Mladen Đurić)

Prijava za slušanje nastave na engleskom jeziku biće organizovana prilikom upisa u višu godinu studija. Prilikom prijave, vrši se odabir predmeta za celu školsku godinu. Popunjava se poseban formular zelene boje i predaje sa upisnom dokumentacijom. Za sva dodatna pitanja pisati na studiesinenglish@fon.bg.ac.rs ili pozvati na 3950893. Više informacija o režimu slušanja nastave na engleskom jeziku možete videti ovde.

Fakultet organizacionih nauka © 2006 Jove Ilića 154, Beograd | 011/3950-800